Masz pytania? napisz do nas

Napisz do nas!

KLIMAT UPRAWY INDOOR, SKUTECZNE ZARZĄDZANIE DLA UDANYCH WYNIKÓW

KLIMAT UPRAWY INDOOR, SKUTECZNE ZARZĄDZANIE DLA UDANYCH WYNIKÓW

KLIMAT UPRAWY INDOOR, SKUTECZNE ZARZĄDZANIE DLA UDANYCH WYNIKÓW

Wpływ na klimat w pomieszczeniu w uprawie indoor wywierają różnorodne czynniki, takie jak temperatura, wilgotność, wentylacja, CO2 i nawadnianie.

Przyjrzymy się każdemu z tych elementów oraz ich roli w ostatecznym rezultacie procesu uprawy nasion marihuany.

 

Temperatura

Konopie indyjskie są gatunkiem niezwykle odpornym, zdolnym do przetrwania w szerokim zakresie temperatur. Rośliny są odporne na chłód, utrzymując się przy życiu nawet przy temperaturach poniżej 0°C. Jednak do prawidłowego wzrostu i rozwoju potrzebują ciepła, preferując temperatury powyżej 10°C. W przypadku temperatury 15-18°C rozwijają się bardziej efektywnie. Maksymalna obsługiwana temperatura może wynosić około 40°C; rośliny są w stanie przetrzymać krótkotrwałe wyższe temperatury, ale przestają rosnąć i rozwijać się w warunkach przekraczających 37°C. W uprawie indoor konieczne jest utrzymanie roślin w optymalnym zakresie temperatury, wynoszącym około 22-25°C w ciągu dnia i 18-20°C w nocy.

Kontrola temperatury w uprawie indoor jest zadaniem wymagającym, zwłaszcza z uwagi na generowane ciepło przez lampy, które mogą szybko podgrzewać pomieszczenie. W przypadku zbyt wysokiej temperatury rośliny muszą wydatkować dużą ilość energii na ochłodzenie się, co może ograniczyć ich zdolność do wzrostu i kwitnienia, wpływając negatywnie na produkcję pąków. Z kolei niskie temperatury spowalniają metabolizm, prowadząc do mniejszego pobierania pożywienia przez rośliny i ograniczenia ich wzrostu.

W Hiszpanii, najczęstszym wyzwaniem w uprawie w zamkniętych pomieszczeniach jest nadmiar ciepła, ale w zimowych miesiącach i w nieogrzewanych pomieszczeniach może również wpływać na produkcję. W bardzo zimnym klimacie rośliny stają się mniej aktywne, co może negatywnie wpływać na ich rozwój. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie grzejnika elektrycznego lub pieca na butan, dostarczając nie tylko ciepła, ale także dodatkowego CO2, wspierając rośliny w procesie wzrostu.

Zaleca się utrzymanie umiarkowanej różnicy temperatur pomiędzy dniem a nocą w uprawach indoor, aby uniknąć kondensacji wilgoci na ścianach i roślinach. Nadmierna różnica może powodować, że wilgoć z otoczenia skrapla się na powierzchni, przypominając rosy, co stwarza niebezpieczeństwo rozwoju grzybów w roślinach.

Najczęstszą przyczyną niepowodzeń w uprawie w zamkniętych pomieszczeniach jest nadmiar ciepła. Jeśli nie jesteśmy w stanie utrzymać temperatury poniżej 28°C bez dodatkowego dostarczania CO2, lub poniżej 32°C z dodatkowym dostarczaniem CO2, zaleca się wstrzymanie uprawy roślin do momentu, gdy temperatura na zewnątrz obniży się. W przypadku ekstremalnych upałów mogą wystąpić problemy, prowadząc do słabego wzrostu i niskich plonów.

Pomiar temperatury w pomieszczeniu uprawowym powinien odbywać się na wysokości wierzchołków roślin, tam, gdzie tworzą się pąki. Powieszenie termometru na ścianie dwa metry od źródła światła nie ma sensu.

Wilgotność

Poziom wilgotności w otoczeniu bezpośrednio wpływa na rozwój nasion konopi. Wysoka wilgotność generalnie zmniejsza transpirację i sprzyja wytworzeniu licznych, dużych liści, co umożliwia intensywniejszą fotosyntezę i szybszy wzrost. Jednak nadmierna wilgotność może sprzyjać rozwojowi grzybów na pąkach i liściach, co jest szkodliwe. Dlatego optymalny poziom wilgotności powinien maleć od 70% na początku rozwoju roślin do nie więcej niż 50% podczas kwitnienia, gdy pąki stają się gęstsze i większe. Istnieje ryzyko wystąpienia chorób grzybowych, takich jak botrytis czy mączniak prawdziwy.

Wentylacja

Prawidłowy przepływ powietrza wokół roślin jest kluczowy dla sukcesu uprawy. Delikatny wietrzyk krążący w pomieszczeniu ma istotne znaczenie dla powodzenia plantacji. Wentylacja pomaga w utrzymaniu równomiernej temperatury, ogranicza skupiska ciepła pod lampami, zapobiega rozwijaniu się zarodników grzybów i utrudnia rozwój szkodników, takich jak mączliki czy wciornastki. Wentylatory oscylacyjne są skutecznym środkiem do utrzymania ruchu powietrza; nie ma konieczności ustawiania ich na maksymalną moc, ponieważ rośliny korzystają z delikatnego wiatru. Aby poprawić wentylację w dolnych partiach roślin, zaleca się przycinanie najniższych i najsłabszych gałęzi, których pąki nie regenerują się efektywnie. To praktyczne podejście minimalizuje straty w plonach, jednocześnie zmniejszając ryzyko wystąpienia grzybów, takich jak mączniak prawdziwy, który zazwyczaj zaczyna się na słabszych, zacienionych gałęziach o niewystarcznej wentylacji.

CO2

Rośliny wymagają większej ilości węgla do swojego rozwoju niż jakiegokolwiek innego pierwiastka. Nawet podstawowe składniki odżywcze, takie jak azot, fosfor i potas, nie są potrzebne w tak dużych ilościach. Rośliny nie absorbują węgla przez korzenie, ale pobierają go z powietrza przez liście, wykorzystując go w procesie fotosyntezy do produkcji glukozy, czyli formy magazynowania energii przez rośliny.

Dwutlenek węgla, CO2, występuje w atmosferze w stężeniu 400 ppm (cząstek na milion), ale rośliny mogą skorzystać z większych dawek, od 1000 do 1500 ppm. Podniesienie poziomu CO2 w pomieszczeniu uprawowym przyspiesza wzrost roślin i zwiększa produktywność nawet o trzydzieści procent. Dodatkową korzyścią jest fakt, że optymalna temperatura dla wzrostu konopi indyjskich w atmosferze o wysokim poziomie CO2 wzrasta do 27-29°C, co stanowi interesujący detal, ponieważ utrzymanie temperatury na poziomie 29°C jest znacznie łatwiejsze niż utrzymanie jej na poziomie 22°C.

Chociaż możliwe jest udane uprawianie konopi indyjskich bez dodatkowego CO2, zdecydowanie zaleca się jego stosowanie, jeśli to możliwe, ze względu na ułatwienie uprawy i zwiększenie plonów. W zależności od rozmiaru pomieszczenia hodowlanego stosuje się różne systemy dodatkowego dostarczania CO2. W dużych przestrzeniach skuteczne są generatory wytwarzające dwutlenek węgla poprzez spalanie butanu lub gazu ziemnego. Specjalne palniki, podłączane do czujnika mierzącego poziom gazu w powietrzu, uruchamiają palnik w razie potrzeby. W mniejszych pomieszczeniach można korzystać z butlowanego CO2, podobnego do tego używanego w barach do napojów. Jest nieco droższy niż butan, ale nie wymaga palnika ani płomieni wewnątrz upraw. Natomiast w bardzo niewielkich przestrzeniach zaleca się systemy produkcji dwutlenku węgla przy użyciu grzybów lub drożdży, takie jak CO2 Boost lub Exhale. Zarodniki grzyba i jego pożywienie znajdują się w wiadrze lub torbie. Po aktywacji, najczęściej poprzez dodanie wody, wytwarzają CO2 ciągłe przez długi czas, nawet do dziewięćdziesięciu dni. Nie generują dużej ilości CO2 i nie wymagają sterownika do zatrzymywania produkcji, ponieważ utrzymują bezpieczne poziomy dla roślin. Są doskonałym rozwiązaniem do niewielkich przestrzeni, zwłaszcza latem, gdy pomagają roślinom radzić sobie z wysokimi temperaturami.

Ekstrakcja

W pomieszczeniach do uprawy, ekstrakcję wykorzystuje się z dwóch głównych powodów. Pierwszym z nich jest usuwanie gorącego powietrza i zastępowanie go świeżym. Lampy uprawowe generują znaczne ilości ciepła, a brak regularnej wymiany powietrza prowadzi do szybkiego wzrostu temperatury. Drugie zastosowanie ekstraktorów polega na wprowadzaniu do pomieszczenia uprawowego powietrza bogatego w CO2, zastępując zużywane przez rośliny powietrze. Jeśli nie zachodzi częsta wymiana powietrza i poziom CO2 spada poniżej 200 ppm, rośliny przestają rosnąć i rozwijać się.

Ekstraktor musi posiadać wystarczającą moc, aby wymieniać całe powietrze w pomieszczeniu uprawowym około dwadzieścia razy na godzinę. Kalkulacja jest prosta: jeśli szafka ma wymiary 2x2x1 (4 m3), ekstraktor musi być zdolny do przemieszczenia 80 m3 powietrza na godzinę (4x20).

Główną zaletą tego systemu jest prostota i niski koszt. Ekstraktory zużywają niewiele energii elektrycznej i efektywnie działają, zwłaszcza gdy temperatura na zewnątrz jest niska, a ilość lamp w uprawie jest ograniczona. Problemy pojawiają się w okresie letnim, gdy panuje wysoka temperatura. Bez względu na to, jak dobrze funkcjonuje ekstraktor, jeśli powietrze dostarczane roślinom ma temperaturę 30°C, trudno utrzymać żądaną temperaturę roślin na poziomie 25°C. Dodatkowo, pojawia się problem z nieprzyjemnym zapachem konopi indyjskich, który może być eliminowany poprzez podłączenie do ekstraktora filtra z węglem aktywnym. Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy z powietrza przed jego wydostaniem na zewnątrz, jednakże wymaga to ekstraktora o większej mocy, ponieważ filtr ogranicza wydajność.

Gorące powietrze usuwane przez ekstraktor jest zastępowane świeżym powietrzem wprowadzanym przez intraktor, który jest w zasadzie kolejnym ekstraktorem umieszczonym w odwrotnej kolejności w celu wprowadzenia powietrza do pomieszczenia uprawowego. Powietrze zewnętrzne powinno być pobierane z najchłodniejszego dostępnego miejsca, takiego jak zacienione patio czy piwnica. Dzięki temu, wprowadzone powietrze będzie o kilka stopni chłodniejsze niż w przypadku pobierania z obszaru o pełnym nasłonecznieniu.

Jedną z efektywnych metod kontroli temperatury w pomieszczeniu jest programowanie włączania lamp w nocy i wyłączania ich w ciągu dnia. To zapobiega pokrywaniu się światła słonecznego i lamp, co ogranicza wzrost temperatury. W fazie wzrostu, gdy światła włączane są o godzinie 18:00, może wystąpić sytuacja, gdy zbiegną się one z dziennym światłem. Jednak wyłączanie ich w środku dnia, gdy temperatura jest najwyższa, przynosi korzyści. Niektórzy hodowcy decydują się na reflektory chłodzone powietrzem, takie jak cooltube, do których podłączony jest opatentowany system ekstrakcji. System ten zasysa powietrze bezpośrednio z wnętrza reflektora na zewnątrz, zanim zdąży się rozprzestrzenić po pomieszczeniu uprawowym.

Klimatyzacja

Klimatyzatory stanowią najskuteczniejsze rozwiązanie do kontrolowania klimatu w pomieszczeniach uprawowych, umożliwiając utrzymanie idealnie kontrolowanej temperatury i wilgotności przez cały rok, nawet latem. Jedynym ich mankamentem jest wysoki koszt zakupu i eksploatacji, często przewyższający koszty zużycia energii elektrycznej przez lampy. W klimatyzatorach typu split, gdzie jednostka wewnętrzna znajduje się w pomieszczeniu, a zewnętrzna na zewnątrz, zanieczyszczone powietrze z wnętrza nie wydostaje się na zewnątrz, co eliminuje potrzebę stosowania filtrów przeciwzapachowych. Ponadto, klimatyzatory pełnią również rolę osuszaczy, usuwając wilgoć z otoczenia.

Obliczenie odpowiedniej mocy chłodniczej dla klimatyzatora do zamkniętych pomieszczeń uprawowych nie jest zadaniem łatwym. Ogólnie rzecz biorąc, stosunek 1,5 kW/h chłodzenia na każde 1000 W światła (co odpowiada 1300 fg, frygorii) może być przyjęty, ale każdy konkretny przypadek różni się od siebie. Uprawa przy użyciu 1000 W światła w dużym pomieszczeniu różni się od uprawy w niewielkiej szafie, a chłodzenie piwnicy różni się od chłodzenia strychu. Aby zminimalizować potrzebną moc, zaleca się usuwanie z uprawy jak największej liczby urządzeń elektrycznych, zwłaszcza stateczników lamp, które generują znaczną ilość ciepła.

Miej na uwadze również odpowiedzialne i zgodne z prawem wykorzystywanie nasion konopi oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów w Twoim kraju. A jeśli zastanawiasz, się nad odpowiednią odmianą indoor, spełniającą Twoje kryteria hodowlane, zapraszamy do Naszego działu: Wszystkie Nasiona Marihuany do uprawy Indoor!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl